Lietošanas noteikumi

Sludinājums nedrīkst saturēt pretlikumīgu, apvainojošu, amorālu vai krāpniecisku informāciju, gan tekstā, gan pievienotajā attēlā.


Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sludinājuma saturu, LR likumdošanas, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju pārkāpumiem.


Atdot.lv administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu, lapas darbību vai nepieejamību.


Portāla administrācija ir tiesīga rediģēt sludinājuma tekstu vai dzēst to, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus.


Atdot.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas atdot.lv.Privātuma atruna


Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi, saistībā ar šo mājas lapu. Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi.


Atdot.lv nevāc Jūsu personas datus šajā vietnē, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat iesniedzot sludinājumu. Atdot.lv Jūsu sniegto informāciju izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.Lai spētu uzturēt šo lietotni, Atdot.lv izvieto Google AdSense reklāmas šajā vietnē. Šeit varat uzzināt vairāk kā Google izmanto informāciju no vietnēm un lietotnēm kurās tiek izvietotas reklāmas.